Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø (JPM) ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) har siden 1975 indsamlet og lagret en række data. Disse data er beskrevet i siderne på dette web-sted.

Indholdet i JPMs databaser er indsamlet gennem aktiviteter, som blev påbegyndt i 1975 af Sekretariatet for Jordklassificering, senere Arealdatakontoret (ADK). De første data bestod primært af resultater fra jordbundsklassificeringen, som blev gennemført i sidste halvdel af 1970'erne. Senere blev datasamlingerne udbygget med en lang række andre datatyper, hvoraf alle landsdækkende og en del af de regionale er beskrevet på disse sider. Arealdatakontorets centrale rolle i forbindelse med udviklingen af GIS for data vedrørende jord, skov og vand var baggrunden for, at man i 1980'erne udpegede afdelingen til at bestride fagdata-centerfunktionen for jord- og skovressourcedata. Datasamlingerne opdateres løbende og nye typer af information tilføjes.

En del af datasamlingerne er produceret ved afdelingen på grundlag af informationer, som er indsamlet af andre institutioner, hvorfor der til visse datatyper er knyttet forhold af ophavsretslig karakter.

Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø håber, at dokumentationen udfylder brugernes behov for viden om vore data. Afdelingen står naturligvis til rådighed for supplerende oplysninger og for fremtidigt samarbejde baseret på vor forskningsmæssige og faglige ekspertise, vore data og særdeles veludbyggede tekniske faciliteter.

På "DJFgeodata" præsenteres registreringer om jordbunden i hele landet interaktivt. Der kan på nuværende tidspunkt ses fx:

  • Underbund
  • Landskabselementer
  • Simplificerede jordtyper
  • Arealanvendelse
  • Jordtyper
  • Corine
  • Potentielt svovlsure lavbundsjorde
  • Blokkort
  • Teksturpunkter
I vedlagte fil er en kort beskrivelse på hvordan man kommer godt i gang.

NYT!
GIS-dag på Århus Universitet 13. november

Dansk jord på CD
GIS data for danske jordtyper